We hebben nog plek om gemotiveerde kandidaten te laten instromen!

We hebben nog 10 plekken beschikbaar die door het programma van Samenwerken met talent en FryslânWerkt! ondersteund kunnen worden. Heb je belangstelling?

Afgelopen half jaar hebben we kandidaten geworven voor BBL trajecten in de langdurige zorg. We spraken een groep statushouders met verschillende achtergronden die graag in de zorg aan het werk willen gaan. 4 kandidaten hebben inmiddels de weg gevonden naar Alliade en in een opleiding.

Er zijn er nog meer. Bijvoorbeeld, een ervaren huisarts, een IC verpleegkundige, een spoed eisende hulp verpleegkundige, een thuiszorgmedewerker met een opleiding in verpleegkundige, en mensen met een andere achtergrond en veel motivatie om in de zorg te gaan. Via het programma “Samenwerken met talent” en een bijdrage uit het fonds Friesland werkt, is er ondersteuning beschikbaar kandidaten te plaatsen op een BBL traject om te komen tot volwaardig werk in de zorg. 

Belangstelling? We vertellen je graag over de mogelijkheden!